Enligt Ale kommun har befolkningstillväxt, stora behov av kommunal service samt krav och önskemål från de som bor och verkar i kommunen drivit på behovet av nya processer. Man bedömer att den ekonomilösning man tidigare haft levt upp till dåtidens krav och behov, men nu var det dags för ändring.

– Ett steg i detta är att uppgradera våra affärssystemslösningar där vi nu kommit till själva ekonomisystemet. Vi måste ha en modern ekonomilösning som ger oss möjlighet att automatisera processer men som även ger oss möjlighet till fler digitala lösningar mot våra kommuninvånare som underlättar i deras vardagskontakter med kommunen, säger Ken Gunnesson, ekonomichef i Ale kommun och berättar vidare om hur man jobbat.

– Men allt eftersom utvecklingen har gått framåt har vi känt att vi behöver en mer modern lösning som ger oss de verktyg vi behöver för att kunna digitalisera tjänster och automatisera processer. För ett år sedan bytte vi ut vårt BI-verktyg där vi arbetar med budget, prognos och analys. Nu har stunden kommit för att byta ut resten av våra ekonomiapplikationer och då föll valet på ERP-lösningen från Unit4.

Kommunen bestämde sig tidigt för en SaaS-tjänst. Inte minst ansåg man det vara en fördel att kunna ha en samtalspartner som tar ansvar för helheten.

– Vi behöver inte tänka på vare sig versionsuppdateringar, serverlösningar, att applikation och teknik inte är kompatibla och så vidare. Ale har även en molnstrategi och vi har sedan tidigare flera andra applikationer och tjänster vi köper som molntjänster, säger Ken Gunnesson.

Läs även: Trenden fortsätter – affärssystemskonsulter gör saker tillsammans