Att det dyker upp irrelevant reklam är att föredra framför att känna sig allt för inringad. Så kanske man kan uttolka det faktum att 64 procent av svenskarna hellre vill få slumpmässig reklam än reklam som är anpassad efter de egna preferenserna i en ny undersökning om digital integritet.

Bara en sjättedel av de tillfrågade i undersökningen Delade meningar föredrar anpassad reklam något som tolkas just som att det finns en oro kopplad till digital integritet. 1 000 svenskar mellan 16 och 70 år har tillfrågats.

Samtidigt är de flesta beredda att ”betala” för en gratistjänst genom att få reklam. 69 procent av svenskarna gör det och det rör sig framför allt om att på så sätt få tillgång till Youtube, olika nyhetssajter, mobilspel eller tv-kanalers streamingtjänster.

Undersökningen visar också att vi blivit mer medvetna om att vår personliga information samlas in och det har också ökat oron kring hur den hanteras jämfört med 2015 då undersökningen genomfördes första gången.

– Den ökade oron beror inte nödvändigtvis på att vi delar mer information utan snarare på en ökad förståelse för i vilken omfattning den samlas in, säger Lukas O Berg, vd på Insight Intelligence i en kommentar.

Insight Intelligence har genomfört undersökningen i samarbete med Karlstads universitet, Skatteverket, Arbetsförmedlingen och IAB Sverige.

Under de sju åren som man tittat på svenskarnas syn på digital integritet har också förtroendet för bankernas hantering av den personliga informationen minskat med 18 procentenheter medan förtroendet för offentlig sektor stigit med 21 procentenheter.

Bara inom två områden som listades i undersökningen anses fördelen med att dela personlig information på nätet vara större än riskerna – snabb kundservice och streamingtjänster.

Läs också: Nu måste företagens jurister bli effektivare – digitaliseringsvåg väntar
Dold spårningspixel allt vanligare i e-post