Kinas kommunistiska parti presenterade under sitt årsmöte en ambitiös femårsplan för att Kina ska utvecklas stort inom flera tekniska områden som ska användas för att stärka landets nationella säkerhet och utveckling, rapporterar The Wall Street Journal.

Satsningen innefattar flera områden så som artificiell intelligens, chipptillverkning, bioteknik och kvantdatorer. Till följd kommer Kinas regering nu öka investeringen i forskning med 10,6 procent under 2021 och ta fram en tioårig forskningsstrategi.

Kina har redan gjort stora framsteg inom områden som AI och 5g de senaste åren men sett till forskningen leder fortfarande USA investeringarna i dessa områden. Något som landet i väst inte tycks ha några planer att ändra på.

Läs också: Biden ser Kina som största hotet – tekniken viktig del i det