Kännedomen om vad ett it-yrke innebär ökar bland unga kvinnor mellan 16 och 30 år. 32 procent av dem uppger att de har god kännedom mot fjolårets 26. 2015 var det bara 20 procent som tyckte sig känna till vad ett it-yrke innebär.

Det visar en årliga undersökning som Insight Intelligence genomfört tillsammans med Pulsen data, Linnéuniversitetet, Akavia och Soluno.

Samtidigt ligger unga kvinnors intresse för it-jobb kvar på samma nivå som förra året. 40 procent av dem som inte arbetar med it kan tänka sig att göra det och 38 procent svarar på en direkt fråga att de är lockade av it-jobb.

Intresset för it-jobb ökar dock med ålder – i gruppen 26–30 år uppger 42 procent att det lockas av det. Dessutom är det fler kvinnor som är sugna på att jobba inom it i Stockholm än i andra delar av landet.

11 procent uppger att pandemin påverkat deras intresse för it – och 91 procent i den gruppen säger att det gjort dem mer intresserade.

Vad skulle då kunna öka intresset? Det svar som de flesta väljer – 38 procent – är en intressant ut-utbildning. Och 24 procent tror att de skulle bli mer intresserade om det lärdes ut mer i skolan 64 procent tycker inte att skolan lärt dem tillräckligt om it.

Det som lockar mest med it-jobb är lön, karriärmöjligheter och spännande arbetsplatser.

Och även om inte fler än förra året säger sig vara lockade av it-jobb så är intresset för de områden som listas i undersökningen markant större än förra året. Mest populärt är att arbeta inom sociala medier – 34 procent mot förra årets 29. 30 procent tycker e-handel låter spännande mot 23 i fjol.

Dessutom tycker en klar majoritet – 82 procent – att det är viktigt med fler kvinnor inom it. Många pekar på att det är viktigt med jämställdhet i alla delar av arbetsmarknaden medan några också tycker att det är extra viktigt just i it-branschen för att den formar samhället i så stor utsträckning.

Läs också: Detta är viktigast när unga it-proffs väljer jobb
It-kvinnor vittnar om ojämställd bransch – känner sig ifrågasatta