Det har tidigare designats AI-modeller för att kvantifiera koncentration, baserade på träningsalgoritmer som kan känna igen uttryck och beteenden hos människor som utför en specifik uppgift, som till exempel e-utbildning.

Men eftersom ansiktsuttryck och beteende skiljer sig åt beroende av vilka uppgifter som utförs och den kulturella bakgrund som olika personer har så har det varit svårt att utveckla modeller som kan analysera olika specifika situationer, enligt Fujitsu.

Nyhetssajten ZDnet skriver nu att Fujitsu genom en ny AI-modell hävdar att de kan fånga en persons koncentration över olika situationer tack vare att den kan identifiera gemensamma särdrag och separera analyser av varje muskelgrupp.

På det sättet påverkas analysen inte lika lätt av subjektets kulturella bakgrund.

”Tekniken fångar in förändringar under en kort period av några sekunder, som till exempel en spänd mun, och även längre förändringar över perioder på tiotals sekunder, som att stirra uppmärksamt, med tidsramar som är optimerade för varje händelseenhet”, uppger Fujitsu.

Bolaget hoppas att den här AI-modellen ska kunna tillämpas i en rad olika verksamheter som vuxit kraftigt under pandemin som onlinebaserad utbildning, möten och försäljningsaktiviteter.

Läs mer: Nytt AI-verktyg för att avslöja covid-19 – lyssnar på hosta