Begagnad it är ett nytt satsningsområde för Elanderskoncernen, som grundades redan 1908, då man bland annat tecknade avtal med Kungliga Telestyrelsen om att sätta och trycka den svenska rikstelefonkatalogen.

Idag har koncernen 6 000 anställda och verksamhet i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden, Supply Chain Solutions och Print & Packaging Solutions. Och under de senaste åren har man även börjat satsa på hållbara tjänster som ska bidra till en cirkulär ekonomi.

Ett första steg togs ifjol när Elanders köpte 70 procent av aktierna i Azalea Global IT, som jobbar med begagnad it. Nu följs det förvärvet upp med ett liknande. Den här gången köper man 70 procent av aktierna i de båda bolagen Reuseit Sweden AB och Reuseit Finance AB.

Ledande aktör

Växjöbaserade Reuseit har specialiserat sig på att köpa in, säkerhetsradera, renovera, sälja vidare och hyra ut begagnad it-utrustning. Under 2020 omsatte bolaget 70 miljoner kronor och hade enligt Elanders god lönsamhet.

Elanders konstaterar att förvärvet gör koncernen till en ledande aktör på den svenska marknaden, och att affären samtidigt är en del i en större strategisk satsning kring hållbara tjänster på global nivå.

– Reuseit kompletterar våra befintliga verksamheter på ett utmärkt sätt. Det är ett välskött, strukturerat företag där flera av de anställda har över 20 års erfarenhet inom återtag av begagnad it-utrustning. Med deras kunskap och expertis kommer vi ta stora steg inom det här området, vilket gagnar Elanders, våra kunder och samhället i stort, säger Elanders vd och koncernchef Magnus Nilsson.

Grunden till Reuseit lades redan 1988, och idag har företaget kunder över hela Europa. Det handlar inte bara om att köpa in och sälja vidare begagnad it-utrustning, utan bolaget har också en plattform för uthyrning av it-produkter.

– Idag är nytillverkning av it-produkter ett av våra största miljöhot. Samtidigt ökar intresset för hållbarhet och allt fler kan tänka sig att köpa begagnad it-utrustning. Vid tillverkning av en ny dator förbrukas cirka 1,8 ton råvaror som till exempel vatten samt kemikalier och energi, säger Agne Nilsson, som är en av grundarna till Reuseit och utvecklar resonemanget.

– Genom att istället förlänga livslängden på befintlig utrustning och återanvända istället för att återvinna, kan koldioxidutsläpp och materialåtgång minskas dramatiskt. Vår bedömning är att bara i Sverige återvinns en stor mängd datorer och mobiltelefoner helt i onödan varje år eller ännu värre inte ens återvinns. Om vi tittar på hur många enheter det handlar om världen över är siffrorna än mer hisnande och här kan vi verkligen göra skillnad som en del av Elanders.

Global satsning

De två svenska förvärven är starten på en global satsning inom begagnad it, där Magnus Nilsson ser stora tillväxtmöjligheter internationellt.

– Vår kundbas och infrastruktur ger oss en unik konkurrensfördel och en fantastisk möjlighet att ta en aktiv roll och bidra till omställningen mot ett mer hållbart och cirkulärt samhälle, säger han och har stora planer även för andra delar av koncernen.

– Värt att påminna om är också att det här bara är ett område inom lifecycle management. Vår strategi är tydlig här. Vi tänker ta ett större ansvar för produkters hela livscykler och ser att det finns en lång rad produkter och branscher där vi, med samma tillvägagångssätt, kan bidra till att minska företags miljöpåverkan genom att utveckla tjänster som bidrar till negativa utsläpp.

Läs även: Nya smartphones sviker – men begagnatmarknaden är glödhet