Konsultbolaget KPMG har tillsammans med en grupp forskare vid Danmarks Tekniske Universitet och en, ännu anonym, bank i Europa börjat testa att låta en kvantdator avgöra vilka aktier som ska säljas och köpas för att optimera en aktieportfölj, rapporterar Zdnet. Projektet ska använt sig av en kvantdator på 2000 kvantbitar utvecklad av företaget D-Wave.

Resultatet av testet är att kvantmetoden presterar både bättre och snabbare än övriga metoder för att avgöra vilka aktier som bör köpas och säljas. Kvantmetoden har kunnat användas för att köra problemlösning på upp till 65 tillgångar. Detta kan jämföras med en traditionell metod där datorerna som teamet hade tillgång till klarade av upp till 25 tillgångar innan det blev för svårt. Uträkningarnas kvalitet ska varit på samma nivå oavsett metod.

Kvantmetoden ska däremot haft problem med att den inte är vidare lättprogrammerad eller skalbar och behövde återkommande optimering för detta.

Forskarnas bedömning är därför att kvantdatorer än så länge lämpar sig väl för mindre problem där den både kan vara snabbare och mer exakt än traditionella datorer. För större områden behövs dock mycket mer forskning samt jämförelser med de allra bästa traditionella datorresurserna.

Läs också: EU:s nya mål – en europeisk kvantdator och gigabituppkoppling till alla