2024 – det är året då fler kvinnor än män för första gången är intresserade av it-jobb. I alla fall pekar det åt det hållet enligt den årliga undersökningen Tomorrow Report som Sifo gjort på uppdrag av it-konsulföretaget Nexer och där 2001 personer deltagit denna gång.

Trenden går nämligen mot att intresset för it-jobb sjunker bland män och stiger bland kvinnor. Av de 17 procent svenskar som enligt undersökningen kan tänka sig att arbeta och utbilda sig inom it är 22 procent män och 13 kvinnor.

Förra året var siffrorna 23 procent för män och 11 procent av kvinnorna. Och även om de procentuella förändringarna inte fortsätter exakt likadant – så att kvinnorna är ikapp och förbi om tre år – så pekar det ändå på att kvinnor blir allt mer intresserade av it-jobb.

Kvinnorna har också ökat sitt digitala självförtroende påtagligt under coronapandemin. Det är en del av en generell trend där 56 procent av svenskarna anser sig ha mycket god eller god kunskap om it och digitalisering jämfört med 52 procent året före.

Ökningen gäller för alla åldrar – men för kvinnor har självförtroendet ökat från 43 procent till 51 procent på ett år.

Och det här är inte den enda undersökningen som pekar mot att kvinnor kliver fram när det gäller it.

Enligt en annan Sifoundersökning som gjorts bland 3 000 svenskar på uppdrag av Red Hat har sex procent av svenskarna börjat lära sig koda under pandemin. Och bland unga mellan 18 och 25 år är det fler kvinnor som vill lära sig koda än män – 35 procent mot 31 procent.

För de unga kvinnorna är det avgörande att en kompis eller partner kodar – det är nästan tre gånger viktigare än för männen visar undersökningen.

Läs också: Unga kvinnors intresse för it växer med tiden