Det nya avtalet innebär att Globalconnect ska leverera en lan-lösning, lokalt datanätverk, och uppdatera wifi-nätverket för kommunen. Affären beräknas vara värd 15 miljoner kronor över en flerårig avtalsperiod.

– Haninge kommun vill vara en föregångskommun när samhället allt mer digitaliseras. Kommunal verksamhet blir allt mer beroende av stabila och säkra nätlösningar, och kraven från medborgarna blir ständigt större. Detta ställer stora krav på oss att hela tiden utveckla vår digitala infrastruktur, och det nya samarbetet med Globalconnect är ett viktigt steg i det arbetet, säger Magnus Strömberg, operativ it-chef på Haninge kommun om det han ser som en god investering.

– Det möjliggör att vi kan genomföra ett enormt nätverkslyft för hela kommunen med framtidssäkrad och säker hårdvara samt fler tjänster och högre hastighet, utan att genomföra stora investeringar.

– Vi har lång erfarenhet av samhällsviktiga funktioner och vet vikten av it-lösningar som man kan lita på. Tillsammans med Haninge kommun ser jag nu fram emot att skapa nya digitala möjligheter för kommuninvånarna, säger Regina Donato Dahlström, Sverige-vd på Globalconnect.