Vi har tidigare skrivit om hur fokus för svenska Visolit numera ligger på molnaffärerna. Nu har man tagit hem ännu en molnaffär när ÅJ Distribution väljer att utveckla sitt avtal med Visolit.

Det nya treåriga avtalet innefattar drift av ÅJ:s infrastruktur, vilket bland annat inkluderar en plattform för virtuella desktops, servrar, nätverk och internetförbindelser. Affärsvärdet ligger på 5,5 miljoner kronor,

– Som ett bolag i tillväxt ser vi ett tydligt behov av en framtidssäkrad, smidig och dynamisk driftmiljö som förändras i takt med vår utveckling. Med molndrift och goda strategiska partner optimerar vi våra förutsättningar och vårt arbete i en marknad i ständig förändring, säger ÅJ Distributions vd Fredrik Ringström om det nya avtalet och betonar vikten av att bolagets plattform måste hållas igång dygnet runt.

– Vårt erbjudande är att koordinera utskick av marknadsmaterial till säljbolag och kedjeföretag inom retail. Kunderna har ofta en svensk bas och etableringar över hela världen. Våra kunder förlitar sig på ÅJ för vår erfarenhet och fokus på ekonomi och hållbarhet. De använder beställningskanaler som ska vara tillgängliga i stort sett 24/7 och bland annat därför behöver vi en stabil teknisk plattform.

– Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. It är inte längre en stödfunktion, utan en strategisk viktig del av verksamheters DNA. Vår kompetens, erfarenhet och solida samverkansmodell bidrar till vidareutveckling och modernisering och med Visolit som partner kan ÅJ Distribution ytterligare stärka sin position i marknaden, säger Johan Ripe, Sverige-vd på Visolit.