Arbetslivet för kontorsanställda runt om i världen blir troligen aldrig detsamma som före coronapandemin.

Det framgår av årets Work Trend Index-rapport från Microsoft. I undersökningen har över 30 000 personer i 31 länder – bland annat Sverige – tillfrågats och man har även analyserat tusentals miljarder datapunkter i Microsoft 365 och Linkedin.

Det digitala trycket på oss har ökat kraftigt när vi inte kunnat ses fysiskt på samma sätt. Tiden som världens Teamsanvändare sitter i videomöte har ökat två och en halv gång och dessutom har mötena blivit 10 minuter längre i snitt – från 35 till 45 minuter.

Mer mejl

Mejlkorgen fylls också snabbare – under februari ökade e-posten till kommersiella kunder och kunder inom utbildningsområdet med 40,6 miljarder mejl jämfört med samma månad förra året.

Men att tala direkt med någon är mindre ansträngande eftersom vi har mer hjälp av sådant som tonläge och kroppspråk när det sker i verkliga livet. Ansträngningen att kommunicera online och se till att den andra personen verkligen uppfattar det vi vill ökar pressen och också risken för utmattning, utbrändhet och ångest konstateras i rapporten.

Trots detta vill en klar majoritet inte att arbetslivet ska se ut som tidigare. 73 procent av tillfrågade personer i 31 länder vill fortsatt ha möjlighet till ett flexibelt arbetsliv med möjlighet till distansarbete.

Även på arbetsgivarsidan ser man ett förändrat jobbmönster framför sig. 66 procent av företagsledarna säger att de överväger att omvandla sina kontor för att bättre fungera för ett blandat arbetsliv.

Många vill byta jobb

Och vad företagen gör nu kan vara avgörande för att få medarbetare att stanna kvar, enligt rapporten. För det är många som funderar på att byta jobb – globalt handlar det om över 40 procent. 

I Sverige uppger 42 procent att de överväger att byta jobb, varav 15 procent uppger att de troligen gör det i närtid.

För att möta människors förändrade förväntningar kring sitt arbetsliv framöver gäller det för arbetsgivare att börja fundera på hur det ska se ut i deras verksamhet anser Henrik Byström som är affärsområdeschef för Modern Work och Microsoft 365 på Microsoft Sverige.

– De beslut som verksamheter nu fattar kring vilken arbetsmodeller de ska ha post-corona kommer att få stora och långsiktiga effekter, säger han i en kommentar till rapporten.

– Att hitta en fungerande hybrid modell som tar över efter distansarbetet kommer att vara nyckeln till lönsamhet, innovation och möjligheter att attrahera och behålla anställda.

Läs också: Microsofts Vivachef: De anställdas upplevelse av distansarbete blir en ledningsfråga
Pandemin har satt turbo på samarbetsverktygen – här är alternativen