Enligt en ny rapport från Synergy Research Group som citeras av The Register lade molnföretag vantarna på 60 procent av alla servrar som såldes under 2020.

Under det senaste årtiondet har tillväxten för molnföretagen legat på 52 procent per år i genomsnitt och det mesta tyder på att den utvecklingen fortsätter ett tag till. Inte minst då den pågående pandemin har lett till ett kraftigt ökat intresse för just molntjänster.

Så sent som 2019 lade molnföretagen och de traditionella datacentren beslag på ungefär lika många servrar vardera, men tillväxten för den sistnämnda kategorin ligger bara på två procent per år i genomsnitt.

Totalt såldes det servrar för 130 miljarder dollar under 2020, vilket är en ökning med 35 procent jämfört med närmast föregående år.