En ny industristudie genomförd av konsultfirman BCG, på uppdrag av telekomlobbygruppen ETNO, visar att EU behöver investera 300 miljarder euro i telekominfrastruktur före 2025 om målet är att ha snabb 5g-uppkoppling i de 27 medlemsländerna, rapporterar Reuters.

”150 miljarder euro behövs fortfarande för att åtstadkomma ett full-5g scenario i Europa, och ytterligare 150 miljarder behövs för att avsluta uppgraderingen till gigabit-hastigheter”, konstaterar rapporten.

EU:s telekomoperatörer har hittills varit tveksamma till stora invstesteringar i 5g-nätverk på grund av de stora kostanderna. Planer för att skala upp genom sammanslagning av bolag hindras av EU:s konkurrenslagstiftning. Till följd av coronapandemin har auktioneringen av 5g-spektrumet också försenats.

Den nya studien föreslår flera lösningar på problemet som myndigheter kan införa för att stärka telekomindustrin. En av dessa är att ta fram nya modeller för ägande i form av frivillig delning av infrastrukturen som kan ge snabbare utrullning, mindre miljöpåverkan och ökad kunskapsdelning mellan partner.

Läs också: Nu går hackarna efter telekombolagens 5g-hemligheter