I förra veckan skrev vi om att Kammarkollegiets nya konsultupphandling var klar, och att tilldelning skett. Orsaken till att myndigheten valde att göra en ny upphandling var att den tidigare fick en hel del kritik samt att den fastnade i rättsliga turer.

Men att säga att en offentlig upphandling är klar innan avtalsspärren gått ut är som bekant ett uttalande tungt behäftat med brasklappar. Och så var det även den här gången. Innan avtalsspärren gick ut i torsdags hann det komma in tre överklaganden av Kammarkollegiets tilldelning, där bolagen riktar in sig på tre olika brister som man anser att myndigheten gjort.

Kvadrat, Ework och Consid

Ett av bolagen som lämnat in en överklagan av Kammarkollegiets beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm är Kvadrat, som inte fått tilldelning i något av de fem anbudsområdena. Bolaget riktar in sig på anbudsområde 2, Ledning av it-projekt, samt anbudsområde 4, Arkitektur och utveckling. Bolaget hävdar att Kammarkollegiet har brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU på två olika sätt. Dels genom att tillämpa lottdragning vid begränsningen av antalet anbudssökande som fick lämna anbud, dels genom att tillämpa otillåtna kriterier vid begränsningen av antalet anbudssökande som fick lämna anbud.

Det andra bolaget som inte godtar Kammarkollegíets tilldelningsbelsut är konsultmäklaren Ework. Bolaget har fått tilldelning i anbudsområde 5, It-konsultlösningar. Det har man dock inte fått i anbudsområde 2, 3 (Säkerhet i it och it-projekt) och 4. Ework yrkar på att upphandlingen ska göras om eftersom man anser att Kammarkollegiet har tillämpat begränsningskriterier som strider mot likabehandlingsprincipen och/eller proportionalitetsprincipen.

Överklagande nummer tre kommer från Consid, som fått tilldelning i anbudsområde 1, Verksamhetens it-behov, och anbudsområde 2. Consids inlaga till Förvaltningsrätten i Stockholm riktar in sig på anbudsområde 4 och 5. Bolaget anser att Kammarkollegiet brustit mot kravet att behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt, och att man inte genomfört upphandlingen på ett öppet sätt.

Här syftar bolaget framför allt på de bilagor till anbudsansökan som skulle lämnas in i efterhand, och konstaterar att Consid fick ett besked den 12 november om att de handlingarna kunde lämnas in ända fram till den 14 november. Men eftersom Consid redan hade lämnat in sina bilagor kunde man inte återkomma med flera.

”Consid har, trots stor tidspress, anpassat sig efter den angivna tidsfristen. Genom att i efterhand ge övriga anbudsgivare ytterligare tidsfrist har upphandlingen inte genomförts transparent. Det har heller inte varit likabehandlandes eftersom Consid i praktiken fått förhålla sig till den tidigare tidsfristen och därigenom inte kunnat lämna sin mest konkurrenskraftiga anbudsansökan”, skriver bolaget.