S-Group Solutions, som har huvudkontor i Karlskrona, omsatte 144 miljoner kronor under räkenskapsåret 2020, med ett rörelseresultat på 27 miljoner kronor.

För Addnode Group är förvärvet ett sätt att ytterligare stärka sig inom kommunaltekniska system och geodatabaserade lösningar för den smarta staden. S-Group Solutions har specialiserat sig på verksamhetsnära GIS-lösningar för kommuner, VA-organisationer och lantmäteri. Under de senaste 30 åren har bolaget kontinuerligt utvecklat sin mjukvarusvit Geosecma, som används inom samhällsbyggnad, och som kan integreras med GIS-jätten Esris produkt Arcgis.

Mjukvaran innefattar också stöd för planering, skötsel och administration för de yrkesroller som arbetar med till exempel kommunens vägnät, fastigheter, trafikfrågor, ledningsnät, detaljplanering, karthantering, fastighetsbildning och parkförvaltning.

– Vi har arbetat sida vid sida på den svenska offentliga marknaden under många år och byggt upp en gemensam respekt för varandras kompetens. Nu när vi samlar krafterna inom samma familj kommer vi som marknadsledare att ha än bättre förutsättningar att hjälpa våra kunder med smarta digitala lösningar för ett hållbart samhällsbygge, säger Andreas Wikholm, divisionschef för Addnode Group Process Management, den del av Addnode där förvärvet kommer att ingå.

– Att S-Group Solutions blir en del av Addnode Group är starten på ett samarbete där vi tillsammans kan adressera kundernas behov på ett bättre sätt. Tillsammans kan vi öka takten i att ge Sveriges kommuner tillgång till världsledande teknik för datadrivna GIS-baserade insikter och beslut, säger Rickard Zetterberg, vd och koncernchef för S-Group Holding som även äger Esri Sverige och Esri Finland.