Göteborgs stad är nu slutligen klara med sin stora pc-upphandling. Ett drygt år av överklaganden senare blev det till slut tre bolag som fick tilldelning: Bmore IT, Foxway Education och Visolit.

Det nya ramavtalet, som innefattar delområde klient som tjänst inklusive tjänster, gäller från den 19 februari, och löper till och med den 18 februari 2025. Det är inte bara Göteborg utan även sex andra kommuner samt ett antal kommunala bolag som har rätt att avropa på ramavtalet (se faktaruta).

Avtalet har en uppskattad volym på 800 miljoner kronor under fyraårsperioden.

Slavko Blazevic, ansvarig upphandlare i Göteborgs stad, säger att hållbarhet har varit en viktig aspekt i valet av leverantör. Livscykelhantering/logistikkedjan, kundnöjdhet/referenser och varukorg/pris var de tre viktigaste kvalificeringskraven, där dessa viktades på följande sätt: kundnöjdhet 30 procent, livscykelhantering 35 procent och varukorg/pris 35 procent.

– För Göteborgs stad är det viktigt att få kvalitetstjänster och hårdvara med leveransprecision till våra anställda och elever. Samtidigt vill vi minska vår egen miljöpåverkan, och det gör vi bland annat genom att ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar. Vi vill också ge signaler till marknaden att styra mot en mer hållbar produktion och handel. Det nya ramavtalet ger oss tillgång till leverantörer som kan erbjuda hållbara produkter och tjänster, till rätt pris, säger Slavko Blazevic.

– Vi har kontinuerligt fokus på hållbarhet i vår leverans och det är bra att hållbarhetsarbetet utvärderas positivt från Göteborgs stad, tillsammans med kriterier på pris, logistik och kundnöjdhet, säger Johan Ripe, Sverige-vd på Visolit, om avtalet och är nöjd över att arbetet med de frågorna har lönat sig.

– Det här visar att vi har en hög kvalitet i vår logistik- och leveransprocess och att vi har en stor förståelse för Göteborgs stads verksamhet. Nu ser vi fram emot att konkurrera om nya leveransavtal.

Fakta

Göteborgs stad
Göteborgs begravningssamfällighet
Göteborgsregionens kommunalförbund och ISGR
Räddningstjänsten Storgöteborg
Gryning Vård
Stiftelsen Göteborgs sjukhem inklusive ingående stiftelser och bolag
Lilla Edets kommun
Stenungsunds kommun inklusive kommunala bolag.
Mölndals stad inklusive Mölndalsbostäder, Mölndala, Mölndals Parkerings, Gunnebo slott och trädgårdar och Mölndal Energi
Partille kommun
Tjörns kommun och de under ramavtalstiden vid var tid existerande kommunala bolagen
Öckerö kommun inklusive Öckerö Fastighets och Öckerö Rederi