Vi har tidigare skrivit om det globala utbildningsinitiativ som Microsoft och dess två förvärvade bolag Linkedin och Github drog igång i juni. Och det är många som valt att haka på de gratis digitala kurserna som erbjudits under pandemin.

I dagsläget har drygt 220 000 svenskar tagit del av materialet, och globalt är man uppe i cirka 30 miljoner människor som passat på att vässa sig digitalt. Enligt Microsoft finns det populäraste utbildningsmaterialet inom projektledning, digital marknadsföring, kundtjänst och dataanalys.

x
Helena Kappen

Om man tittar på de fem utbildningar som flest svenskar har deltagit i ser listan ut så här:

DIB (diversity, inclusion and belonging for all)
Project manager
Digital marketing specialist
Data analyst
Customer service specialist

Och från Microsofts håll kommer man att spinna vidare på intresset och fortsätta erbjuda kurserna under hela året.

– I Sverige har vi kommit en bra bit på väg i vår digitala utveckling. Trots det, så ser vi ett växande behov av ny digital kompetens i alla delar av och på alla nivåer i samhället. För att möta det fortsatta behovet kommer vi tillsammans med Linkedin utöka tillgången till kostnadsfria utbildningar för de tio mest efterfrågade jobben fram till slutet av 2021, säger Helena Kappen, affärsområdeschef på Microsoft Sverige och ansvarig för bolagets satsningar inom kompetens.

I samband med att Microsoft berättade om planen för sina svenska datacenter slog man också ett slag för initiativet Skill Up Sweden, med vilket man vill fördjupa den digitala kompetensen i Sverige inom såväl näringsliv som offentlig sektor, även för roller som tidigare inte behövt teknisk kompetens. Där ingår också ett samarbete med Nexer, som vid lanseringen fortfarande hette Sigma IT, som främst kretsar kring cybersäkerhet och AI. Skill Up Swedens ambition har varit att hjälpa 150 000 svenskar.

– Att 220 000 svenskar registrerat sig för digital kompetensutveckling är en positiv signal för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt är det också ett tydligt tecken på det snabbt ökande behovet av digitala kompetenser på arbetsmarknaden, säger Helena Kappen.

Tillsammans med Linkedin vill Microsoft också uppmuntra arbetsgivare att omvärdera sina rekryteringsprocesser. Här är ambitionen för året att globalt hjälpa 250 000 företag världen över att faktiskt anställa kandidater utifrån sin kompetens.

s
Lisa Gunnarsson

– Covid-19 har förvärrat en redan ojämn spelplan. Traditionella rekryteringsprocesser som sätter formella meriter främst gör att många kompetenta personer som nu är arbetslösa riskerar att stängas ute från arbetsmarknaden. Arbetsgivare borde lägga större vikt vid faktisk kompetens och potential när de anställer, vilket också skulle kunna bidra till ökad mångfald. Det finns också ett stort värde i att arbetssökande förstår vikten av de kompetenser de har, och vilka de behöver utveckla för att öka möjligheterna att få jobb, säger Lisa Gunnarsson, Nordenchef på Linkedin.