Ända sedan 1966 har Association for Computing Machinery (ACM) delat ut Turingpriset, en utmärkelse som brukar kallas för datavetenskapens nobelpris.

Nu står det klart att Jeffrey Ullman från Stanford University och Alfred Aho från Columbia University har tilldelats priset för 2020, något som innebär att de förutom äran får en miljon dollar vardera.

Jeffrey Ullman och Alfred Aho räknas som två av pionjärerna när det kommer till modern programmering. De inledde sina karriärer på Bell Labs 1967 och ligger bakom flera av de viktigaste läroböckerna i ämnet, däribland The Design and Analysis of Computer Algorithms (1974) och Principles of Compiler Design (1977).

I motiveringen kan vi läsa att det mesta av dagens mjukvara inte hade funnits om det inte vore för de båda pristagarna, detta då har haft ett enormt inflytande på utvecklingen av de moderna programmeringsspråken.