Nasas jordbruksavdelning Nasa Harvest har inlett ett samarbete med Cropx för att använda satelliter för att övervaka världens jordbruk och göra det mer effektivt och hållbart, rapporterar Zdnet.

Cropx är ett företag som specialiserar sig på att analysera jordmån via sensorer i marken och molnbaserad analysteknik som kopplas till bevattningssystem. Tanken är att organisationerna tillsammans ska kunna göra upptäckter som kan användas av myndigheter och jordbrukare runt om i världen för att säkra tillgången på mat och göra jordbruket hållbart.

Tekniken ska snabbt kunna avgöra parametrar som gäller för vattenanvändning, väntad produktionsmängd, jordkvalitet och landanvändning baserat på flera olika grödors samtidiga växtcykler. I dagsläget går omkring en tredjedel av all mat som odlas förlorad varför det finns gott om utrymme för förbättring.

Nasa Harvest och Cropx kommer inleda sitt samarbete med ett test i Arizona, USA:s alfalfa-fält.

Läs också: Alphabets nya robot har stenkoll på grödorna