Har du nånsin behövt komma åt en dator på distans? Det är enkelt i Windows 10, men Microsoft har gett oss flera olika sätt att göra det.

En är gamla välbekanta Anslutning till fjärrskrivbord (Remote desktop connection, RDC), även känd som MSTSC för filnamnet mstsc.exe. En annan är den nyare Microsoft Fjärrskrivbord, en app som ingår i Universal Windows Platform och som Microsoft kallar för URDC – paketet heter Microsoft.RemoteDesktop_10.2.1535.0_x64__8wekyb3d8bbwe. Bilden nedan visar de två fjärrskrivbordsklienterna sida vid sida på en Windows 10-dator.

remote desktop
Gammaldags Old-style Remote Desktop Connection (RDC eller MSTSC) till vänster, nyare Remote Desktop (URDC) till höger. 

Till vänster ser du den gamla Anslutning till fjärrskrivbord eller Remote Desktop Connection (MSTSC). Den har sett likadan ut i mer än tio år. Fliken Allmänt har inställningar för snabbanslutningar, medan andra flikar (Display, Local Resources och så vidare) ger mer detaljerade inställningar av fjärrdatorns utseende, upplösning, prestanda och så vidare. Till höger ser du Microsoft Fjärrskrivbord med ett slankare, mer modernt utseende. Det gör också styrdon och inställningar mer lättåtkomliga (genom Inställningar i appfönstrets övre högra hörn) och visar en minibild av aktiva anslutningar, så att användarna kan se vad som finns på fjärrskrivbordet.

Det finns ytterligare en form av fjärrskrivbord för Windows 10, men den är utformat för att ge åtkomst till virtuella maskiner och virtualiserade applikationer genom Azure eller likvärdiga egenutvecklade infrastrukturer. Den kallas för MSRDC Windows Desktop och fungerar genom en lokal eller Azure-baserad Active Directory-miljö (AD) med e-postbaserad inloggning, som nissehult@sjofartsspelet.se.

För den som har tillgång till en AD-infrastruktur (lokal eller i Azure) kan MSRDC-versionen av fjärrskrivbordsfunktionen göra allt som URDC-versionen gör. Den ger tillgång till virtualiserade skrivbord och applikationer som är avsedda för sådan användning. MSRDC är byggt på URDC och har samma, mer moderna, användargränssnitt.

Kom ihåg att en hemmadator med Windows 10 kan fjärrstyra en annan pc, men den kan inte fjärrstyras med Microsofts program för fjärrskrivbord (ingen av varianterna). Det är en välkänd begränsning i den billigaste versionen av Windows 10. Om man behöver kunna fjärrstyra en viss pc måste man se till att den kör Windows 10 Pro, Education eller Enterprise.

Du kommer åt de tre varianterna av fjärrskrivbordsprogram så här:

 1. För närvarande är Anslutning till fjärrskrivbord (MSTSC, Remote Desktop Connection) inbyggt i Windows 10 Pro och Windows 10 Enterprise. Skriv bara remote i Windows sökruta och välj sedan Anslutning till fjärrskrivbord. Du kan också skriva exe i rutan för sökning eller Kör (tryck på WIndows-tangenten + R). Att skriva mstc.exe i ett fönster för Powershell eller Command Prompt funkar också.
 2. Den nyare appen Microsoft Fjärrskrivbord, även känd som URDC, skaffar man sig lätt genom Microsoft Store. Besök appbutiken och ladda sedan ner och installera den. Sedan kommer den också att visas när man skriver remote i sökrutan. Detta är i praktiken Universal Windows Platforms ersättning för den gamla MSTSC-versionen av fjärrskrivbord.
 3. MSI-filen (Microsoft Installer) för MSRDC-versionen av Fjärrskrivbord kan laddas ner från Microsofts dokumentationssida ”Get started with the Windows Desktop client”. Den finns i tre smaker för olika versioner av Windows 10: 64-bit, 32-bit och ARM64. Använd inte MSRDC om du inte jobbar i en AD-stödd miljö med virtualiseringsinfrastruktur. Om du ändå gör det så kommer du att behöva köra igång URDC-versionen av Fjärrskrivbord genom Microsoft Store i fortsättningen.
Det finns förresten ett fjärde sätt att fjärransluta till persondatorer i Windows 10. Snabbhjälp är en inbyggd funktion i Windows 10 som ger en lokal användare och en fjärransluten användare möjlighet att göra saker tillsammans i den fjärranslutna användarens system. Funktionen är avsedd för teknisk support som behöver kunna undervisa och hjälpa fjärranslutna användare. Skillnaden är att de tre Fjärrskrivbords-alternativen som tas upp här innebär att den lokala användaren tar över den fjärranslutna datorn, medan Snabbhjälp är till för samarbete: lokal användare och fjärransluten användare använder den fjärranslutna datorn tillsammans. Se ”Lösa datorproblem via en fjärranslutning” på Microsofts webbsidor.
 

Tre sätt att fjärransluta till Windows 10

Du undrar kanske: vad är det för skillnad mellan dessa tre Fjärrskrivbords-lösningar? Bra fråga. När jag skriver detta gör inte ens Microsoft någon större skillnad mellan URDC och MSRDC. Det är faktiskt så att Microsofts dokumentation ”Remote Desktop clients” beskriver båda två på samma gång. I inledningen står det: ”You can control a remote PC by using a Microsoft Remote Desktop client” och ”The client can run on almost any device…”. Det står också att du, genom att arbeta genom en sådan klient ”you can operate the apps that are installed on the PC, access the files and network resources of the PC, [and] leave the apps open when you end the client.”

Utifrån många års personlig erfarenhet kan jag säga att för närvarande, när det inte gäller access till virtualiserade resurser (virtuella maskiner, virtualiserade appar och annat) samt skillnader i användargränssnitt så är det inte mycket som skiljer MSTSC från URDC. Det gäller olika aktiviteter som man kan tänkas utföra på distans med endera av dessa program.

Skillnaderna visar sig i det som Microsoft kallar för omdirigeringar (redirections) – alltså möjligheten att skicka signaler från enheter som är anslutna till den lokala pc:n eller nätverket till mål-pc:n, eller omvänt. Alla tre versionerna av Fjärrskrivbord kan omdirigera indata från den lokala datorn till fjärrdatorn från tangentbord, mus och pekskärmar, så allt sådant fungerar på din lokala dator när du vill styra vad som händer på fjärrdatorn. Men MSTSC och MSRDC kan ta emot inmatningar från elektronisk penna, vilket URDC inte kan.

Och MSTSC och MSRDC ger användaren möjlighet att ansluta en enhet med usb eller genom serieporten och sedan komma åt den genom fjärrdatorn. Men URDC kan inte ansluta lokala enheter till fjärrskrivbordet. I figur 2 visas hur de tre versionerna hanterar omdirigeringar av andra enheter.
Den här tabellen från Microsoft, Compare the clients: redirections visar att MSTC och MSRDC klarar all omdirigering av externa enheter, medan URDC är mer begränsat.
Den här tabellen från Microsoft, Compare the clients: redirections visar att MSTC och MSRDC klarar all omdirigering av externa enheter, medan URDC är mer begränsat.

Medan MSTSC och MSRDC klarar omdirigering för alla enheter som nämns här klarar URDC bara urklipp, mikrofoner och högtalare. URDC ger alltså inte lokala användare tillgång till kameror, lokala diskar och lagring, platsdata, skrivare, skannrar eller smartkort på fjärrdatorn. MSTSC och MSRDC klarar allt detta. Att det inte finns stöd för kameror och lokala diskar och lagring är förklaringen till att jag fortfarande föredrar MSTSC framför URDC (även om jag gillar URDC:s användargränssnitt).
 

Att få Fjärrskrivbord att fungera

Oavsett vilken klient för fjärrskrivbord som du använder är det i stort sett samma procedur för att ansluta.

Först måste du ställa in fjärråtkomst på den pc med WIndows 10 som du vill kunna fjärrstyra:
 
 1. Gå till Start > Inställningar > System > Fjärrskrivbord och slå på Aktivera fjärrskrivbord.
 2. Kryssa i rutorna nedanför för att hålla datorn vaken och göra den upptäckbar på privata nätverk, eller klicka på Visa inställningar för att fininställa de alternativen.
 3. Skriv upp datorns namn under ”Hur du ansluter till denna dator”. Du måste komma i håg namnet för att kunna ansluta till datorn senare.
 4. Under ”Användarkonton”, klicka på Användarkonton, klicka sedan på Välj användare som kan fjärransluta till denna PC och lägg till de konton som önskas.
 5. Se till att datorn är påslagen och ansluten till internet.
När du är redo att ansluta till fjärrdatorn ska du starta fjärrskrivbordsprogrammet på din lokala dator på det sätt som beskrivits tidigare här. Ange namnet på fjärrdatorn och ditt användarkonto och gör anslutningen. Alla klienter för fjärrskrivbord ger dig möjlighet att spara fjärranslutningar så att du enkelt kan ansluta senare. Dessutom finns flera andra alternativ för konfigurering.

Mer ingående instruktioner och illustrationer finns på Microsofts webbsidor:
  Detta gäller under förutsättning att allt går som det ska. Under åren har jag blivit tvungen att ta itu med massor med anslutningsproblem som gäller fjärrskrivbord. Därför har jag lärt mig ett slags konfigureringsrecept som kan användas när det blir krångel med fjärranslutningen. Jag presenterar det här som en numrerad lista med saker att pröva på måldatorn, alltså den dator som du försöker styra på distans.
 
 1. Pröva med felsökarna för Delade mappar, Nätverkskort och Inkommande anslutningar. De ingår i Windows 10. För att komma till dem skriver du Felsök eller Troubleshoot i sökfältet i Windows och sedan Enter. Skärmen Felsök i Inställningar kommer då upp. Klicka på Ytterligare felsökare. På den skärm som då visas, skrolla ner till avsnittet “Hitta och lös andra problem”. Pröva sedan att köra de tre felsökarna som nämndes tidigare.
 2. På måldatorn, välj Start > Inställningar > Nätverk och internet. Under rubriken “Status”, se till att nätverket står som Privat, som i figur 3. Fjärrskrivbordsprotokollet som får fjärrskrivbordsklienter att fungerar trivs inte med offentliga nätverk. (Detta går att kringgå, men det bästa sättet att hantera det är att köra ett vpn.)
Efter vissa uppgraderingar eller uppdateringar (oftast relaterade till nätverkskorten) kan Windows 10 ställa om nätverksstatus till Offentlig. Det måste man ändra tillbaka.
Efter vissa uppgraderingar eller uppdateringar (oftast relaterade till nätverkskorten) kan Windows 10 ställa om nätverksstatus till Offentlig. Det måste man ändra tillbaka.
 1. Från skärmen “Status” som visas här ovanför, skrolla ner till ”Avancerade inställningar” och klicka på Nätverks- och delningscenter. Till vänster på sidan som visas då, klicka på Ändra avancerade delningsinställningar. På sidan ”Avancerade delningsinställningar”, lossa på inställningarna så som visas i figur 4 och 5. Varning: Detta kan minska säkerheten i nätverken, så undvik det på offentliga nätverkssegment. Det är OK på privata och skyddade nätverk.
Nätverksupptäckt måste vara på. Prestanda kan variera för fildelning och skrivardelning.
Nätverksupptäckt måste vara på. Prestanda kan variera för fildelning och skrivardelning.
Slå på delning av offentliga mappar och lösenordsskyddad delning. Om Fjärrskrivbord fortfarande inte fungerar, men bara då, slå av 128-bitars kryptering.
Slå på delning av offentliga mappar och lösenordsskyddad delning. Om Fjärrskrivbord fortfarande inte fungerar, men bara då, slå av 128-bitars kryptering.
 1. Kolla lokala brandväggsinställning för att se till att Remote desktop protokoll och dess portar (UDP/TCP 3389, kan visas som “Terminal Services Client,” eventuellt är andra portar valda) har tillstånd att överföra och ta emot på de LAN-segment som de är anslutna till. (För att komma åt brandväggsinställningarna i Windows Defender, skriv firewall eller brandvägg i sökrutan på sidan för ”Status” som visas i figur 3, välj alternativet Tillåt en app i Windowsbrandväggen och se till att rutan Fjärrskrivbord är ikryssad. För andra brandväggar, konsultera leverantörens dokumentation.) Kolla också ifall datorn använder brandvägg eller annat säkerhetsprogram från tredje part. (Defender vet redan hur det ska hantera RDP.)
 2. I några fall kan problem relaterade till Grupprincip påverka anslutning med fjärrskrivbord. Det kan visa sig som felet ”Autentiseringsuppgifterna fungerade inte”. Om det skulle inträffa, rådfråga ”Fix: Your Credentials Did Not Work in Remote Desktop” på Appuals.com.

Trots eventuella anslutningsproblem är Fjärrskrivbord ett synnerligen praktiskt verktyg, särskilt för systemadministratörer. På ett litet nätverk där jag hanterar ett halvdussin testdatorer för diverse byggen från Windows Insider samt några datorer i produktion är det ovärderligt.

Framtiden för fjärrskrivbord

I början av januari bloggade jag om Microsofts första uppgifter om det kommande Cloud PC. Denna nya teknik ska ge användare på persondatorer och andra smarta enheter möjlighet att använda fjärrskrivbordsprotokollet för att ansluta till (och köra) virtuella datorer med Windows 10 i molnet via Azure.

Med utgångspunkt i hur URDC och MSTSC fungerar samt min förståelse av vad MSRDC-klienten kan uträtta är min gissning att när Cloud PC blir verklighet kommer URDC och MSRDC att bli mycket viktigare och kraftfullare klienter än de är nu. På samma gång tror jag att det på sikt blir svanesången för den gamla MSTSC-klienten, även om den fortfarande kan användas.

Vi får veta hur det blir senare i år när Cloud PC presenteras offentligt. Då kanske många människor bestämmer sig för att byta in MSTSC mot något nytt och bättre.