Android baseras huvudsakligen på Java, men delar av operativsystemet (däribland kärnan och drivrutinerna) baseras på C och C++.

Jämfört med Java har emellertid C och C++ stora problem med minneshanteringen, något som gör att Google har bestämt sig för att börja använda sig av Rust i stället. Eftersom det rör sig om stora mängder kod som behöver bytas ut kommer det emellertid att ta åtskilliga år innan övergången är slutförd, rapporterar The Register.

Enligt Google står den bristfälliga minneshanteringen bakom 70 procent av alla allvarliga sårbarheter i Android, så det finns all anledning att påbörja projektet så snart som möjligt.

Förra året föreslog Linus Torvalds en liknande förändring i Linux, så på sikt kan vi antagligen räkna med att C och C++ byts ut mot Rust i fler operativsystem.