Microsoft flyttar nu standardiseringen av sitt objekt-orienterade, typsäkra programmeringsspråk C# till en öppen utvecklingskatalog tillhörande Dotnet Foundation.

Där kommer arbetet med språket kunna fortsätta öppet, vilket enligt Microsoft kommer göra standardiseringen lättare.

Framtida arbete på ECMA-standarden för C#6 och senare versioner kommer ske offentligt på Github via utvecklingskatalogen dotnet/csharpstandard.

Sedan tidigare har C#:s kompilatorer gjorts till öppen källkod under 2014 och lagts i dotnet/roslyn-utvecklingskatalogen medan dotnet/csharplang har blivit den officiella design-katalogen för C#.

Läs också: 70 år gammalt programmeringsspråk klättrar återigen i popularitet