Microsoft 365 Defender Research Team har tagit fram Cyberbattlesim, en ny simulator som baseras på öppen källkod och är skriven i Python.

Tanken är att Cyberbattlesim ska användas av säkerhetsforskare och datavetare för att simulera cyberattacker.

Användarna börjar med att skapa noder på nätverket, därefter behöver de ange vilka tjänster som körs och hur enheterna är skyddade. Sedan är det dags att se om noderna lyckas stå emot den simulerade attacken eller ej.

Cyberbattlesim kan laddas ner utan kostnad från Github och vill du veta mer om simulatorn hänvisar vi till Microsofts säkerhetsblogg.