Den nordiska satsningen fortsätter för Iver. Norska Aztek, som jobbar med det publika molnet och då främst med Azure, är nästa bolag som blir en del av den EQT-ägda koncernen.

I höstas köpte Iver svenska City Network, och dess molntjänster med inbyggd regelefterlevnad baserat på öppen källkod. Det nya norska förvärvet är en fortsatt satsning på att skapa ett eget molnerbjudande på den nordiska marknaden.

Iver har fram tills nu arbetat aktivt med att rekrytera till den satsningen eftersom det finns en stor efterfrågan på expertkunnande inom publika molnplattformar. Och just det betonar bolaget att man nu får in, med en tyngdpunkt på Azure, genom sitt norska förvärv, ett bolag som man dessutom redan har haft ett samarbete med.

– Vi har arbetat tillsammans med Aztek under en längre tid i en rad skarpa uppdrag kopplade till våra kunders molntransformation. Under samarbetet blev det tydligt att Aztek och Iver kompletterar varandra väldigt bra, säger Carl-Magnus Månsson, vd på Iver och konstaterar vidare.

– Aztek har stor kompetens och ett mycket starkt erbjudande inom rådgivning och transformation till moln- och kodbaserad infrastruktur, applikationsutveckling och devops. När vi nu kombinerar Azteks erbjudande med Ivers stora erfarenhet inom drift stärker vi båda bolagens förmågor, position och möjligheter.

Det norska bolaget har cirka 80 anställda med kontor i Oslo och Trondheim, och blir en rejäl förstärkning till Ivers norska verksamhet, som tidigare utgjorts av Candidators tidigare köp av Knowit Services.

– Genom förvärvet dubblar vi vår personalstyrka i Norge där vi nu blir över 150 medarbetare vilket också är väldigt glädjande, säger Carl-Magnus Månsson.

Aztek kommer att fortsätta verka under sitt eget namn.

– Vi kommer fungera som oberoende enheter och under separata varumärken men med ett gemensamt erbjudande till marknaden. Vi och ser fram emot ett samarbete som kännetecknas av en stor förståelse för kundens verksamhet och utmaningar. I båda bolagen finns en stor nyfikenhet på varandras styrkor och kompetenser.

Och Aztek Groups vd Snorre Meland ser fram emot att bli en del av den svenska koncernen, som han alltså känner väl sedan tidigare.

– Vi har verkligen lärt känna varandra genom framgångsrika samarbeten i olika kundprojekt och vi känner att tiden nu är rätt för ett partnerskap. För både Iver och Aztek är det viktigt att upprätthålla och vidareutveckla Azteks fokus på tillväxt och fortsatta kompetensuppbyggnad. Azteks tillväxt kommer självklart accelerera då vårt erbjudande och spetskompetens korsas med Ivers stora kundbas och kompetens inom drift. Genom förvärvet tas eventuella hinder för fortsatt tillväxt bort och såväl Iver som Aztek ser de stora fördelarna med att göra varandra starkare genom ett fördjupat samarbete, säger han.