Ännu ett bolag införlivas nu i Time People Group-koncernen, som utgörs av konsultbolag som verkar under egna varumärken och i tydliga nischer. Det senaste bolaget, Novatrox, jobbar med it-arkitektur och systemutveckling inom Dotnet, och som också satsat på kompetens inom AI och Azure. Bolaget bildades för drygt tio år sedan och har idag 23 konsulter, med en omsättning runt 45 miljoner kronor.

Köpeskillingen är resultatbaserad och löper över fyra år. Initialt betalar Time People Group 8,6 miljoner kronor, men den totala köpeskillingen kan komma att landa runt 17 miljoner.

– Vi välkomnar Novatrox till gruppen, vilket verkligen breddar och tydliggör vårt erbjudande inom it-arkitektur och artificiell intelligens. Novatrox stärker även vår fortsatta satsning på systemutveckling med Dotnet, tillsammans med våra övriga bolag i gruppen har vi nu skapat ett mer komplett erbjudande inom avancerad systemutveckling och agil transformation. Inom dessa områden råder det idag mycket stor efterfrågan, säger Time People Groups vd Magnus Lönn.

– När vi nu blir en del av Time People Group tar vi nästa steg i utvecklingen av Novatrox vilket förstärker vår säljförmåga och skapar nya affärsmöjligheter tillsammans med våra gemensamma kunder. Att få verka inom Time People Group är ett viktigt led i att skapa utvecklingsmöjligheter för Novatrox och våra anställda, säger Christer Ogenstad, vd för Novatrox Group.