En av sju kvinnor uppger att de upplever mycket till extrem trötthet av videomöten. Det är betydligt fler än män där det handlar om en av 20 visar en ny forskningsstudie. 

– Studien visar att de som har fler och längre möten, samt kortare paus mellan mötena, upplever en större zoomtrötthet. Den visar också att kvinnor generellt upplever en större zoomtrötthet än män, säger Géraldine Fauville, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet i en kommentar.

Hon har tillsammans med forskare på Virtual Human Interaction Lab vid Stanford University använt sig av en enkät som graderar känslan av trötthet eller utmattning kopplat till videomöten. Enkäten har testats även i tidigare studier och över 10 000 personer runtom i världen har deltagit.

När det gäller mängden videomöten så skiljer det inte mellan kvinnor och män enligt studien – däremot tenderar kvinnor att ha längre möten med kortare mellanrum.

Forskaren Jeremy Bailenson vid Stanforduniversitetet har tidigare identifierat fyra saker som kan utlösa trötthet av videomöten. Att hela tiden se en bild av sig själv – spegeleffekten – gör oss mer självkritiska, en känsla av att vara fysiskt fångad eftersom man inte kan röra sig utanför kamerans vinkel, känslan av att alla stirrar på en och att det är mer kognitivt ansträngande att tolka kroppspråk.

– Det finns tre huvudorsaker till att kvinnor är mer drabbade av zoomtrötthet. De är mer påverkade av spegeleffekten, de känner sig mer fysiskt fångade av den begränsade rörelsefriheten och de upplever också i högre utsträckning att alla stirrar på dem, säger Géraldine Fauville.

Nu hoppas forskarna att både teknikföretagen och arbetsgivarna ska ta till sig kunskapen och förbättra verktyg och arbetsmiljö.

– Arbetsgivare bör se till att videomöten inte är för långa och att det finns paus mellan dem. De bör också tillhandahålla externa skärmar, tangentbord och höj- och sänkbara skrivbord för att öka folks mobilitet vid videomöten.