Linux Foundation har valt att starta en ny avdelning för forskning som har fått det logiska namnet Linux Foundation Research.

Syftet med den nya avdelningen är att öka förståelsen för alla sorters projekt som har med öppen källkod att göra, inte minst ekosystem och samarbeten. Utgångspunkten är data som samlats in via diverse verktyg och förhoppningen är att man ska kunna dra användbara och objektiva slutsatser, rapporterar SD Times.

Exakt vad som ska undersökas är inte bestämt än, men enligt uppgift kommer säkerhetsfrågor att stå högt på dagordningen.

Den första chefen för Linux Foundation Research blir Hilary Carter, men vilka som ska sitta i styrelsen är i skrivande stund oklart.