Alltid öppet har blivit en viktig byggsten för Region Stockholm under det senaste året. I februari förra året hade appen laddats ner av 40 000 användare – i mitten av april hade 1,3 miljoner stockholmare laddat ner den.

När pandemin slog till blev den plötsligt ett viktigt verktyg för att ordna digitala vårdbesök och i juni kom den stora boomen när de som ville covidtesta sig kunde boka provtagning via appen.

Dessutom breddades antalet användare i vården kraftigt. Appen var utvecklad och användes inom det som kallas SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, som sköter bland annat primärvård, geriatrrik och psykiatri. Men när pandemin slog till kopplades även de stora akutsjukhusen och annan vård i regionen på och Alltid öppet samfinansieras nu av hela Region Stockholm och det finns också en gemensam styrgrupp.

Nyckelroll för vaccinering

Och nu har appen också fått en nyckelroll när det gäller vaccinbokningar vid sidan av telefonbokning hos vårdcentralerna. Än så länge har trycket varit hanterbart när de äldsta grupperna vaccinerats men vartefter åldrarna sjunker väljer allt fler att boka digitalt.

När 70–75-gruppen släpptes in för någon månad sedan blev det rejält trögt de första timmarna – men det kraschade inte enligt Maria Ahlmark, objektägare för Alltid öppet.

– Jag tycker det är viktigt att faktiskt säga att den aldrig låg nere även om det tog tid och stod och snurrade innan man kom in. Det gäller alla digitala tjänster att får de alltför många anrop i sekunden blir det trögt. Då får man avvakta och gå in senare, säger hon.

– Jag tänker inte gå ut med höga brösttoner om att det aldrig kommer att bli segt och långsamt. När vi släpper för den stora breda massan kommer det att bli trögare under vissa stunder oavsett hur många servrar vi lägger på.

I mitten av april öppnade regionen för 65-åringar och enligt planen ska alla över 18 år, den så kallade fas 4, kunna boka tid för vaccinering från mitten av maj, något som ser ut att kunna tidigareläggas. Regionen har förberett sig för anstormningen och bullat upp med serverkraft – även om Maria Ahlmark av säkerhetsskäl inte vill gå in på hur mycket. Men begränsningen ligger inte bara där utan också i den infrastruktur som regionen har –”vi kan inte bara bygga ut den i all oändlighet” – och även i säkerheten i form av brandväggar.

Planerar åldersindelning

För att hantera anstormningen framåt är planen att dela in den breda massan i fas 4 i olika grupper.

– Vi kan inte släppa in hela gruppen samtidigt utan kommer att lägga ut slot-tider för olika åldersspann, säger Maria Ahlmark.

Hon liknar arbetet med att få till vaccinbokningarna och även coronatesterna vid ett gigantiskt grupparbete där sådant som labbens kapacitet, mängden vaccin och mottagningar ska klaffa i en kedja.

– Det gäller att få rätt intervaller så att vaccinatörerna hinner med att sticka också och få till ett så ordnat intåg som möjligt.

Hur åldersindelningen kommer att se ut vet hon inte ännu – det behöver inte handla om femårsintervaller som tidigare utan beror på hur många som är födda olika år för att få volymer som är hanterbara.

Kopplat mot vaccinationssystem

Inför vaccineringen har man också gjort en hel del arbete bakom kulisserna som en koppling till vaccinationssystemet Vaccinera som används i regionen.

– När man fyller i sin hälsodeklaration i appen inför vaccinationen förs den informationen sen över till Vaccinera så att den finns tillgänglig för vaccinationspersonalen.

Och dessutom pågår ett arbete för att få appen så användarvänlig som möjligt.

– Vi har en UX-designer inne just nu. Men det är en dynamisk process att förbättra användarvänligheten där det finns en hel utveckling att göra i det pågående arbetet.

Trots pressen från vaccinationsbokningarna så pågår utvecklingen av tjänsten oförtrutet enligt den utvecklingsplan som lagts upp. Införandeplanen ligger också fast – men eftersom pressen på vården är hög tar man det lite försiktigt konstaterar Maria Ahlmark.

Finns fler funktioner

Men när det lugnar sig hoppas hon få ut mycket av den funktionalitet som redan finns i appen.

Exempelvis finns möjligheter för patienter med kroniska sjukdomar som diabetes eller reumatism att få riktade erbjudanden med tidsbokningar och annat.

Det bygger på ett antal kriterier där diagnos, kön, ålder, vårdcentral samlas i ett formulär och då kan exempelvis halvårskontroller komma som en erbjuden tidsbokning eller man kan få erbjudande om en specifik provtagning.

– Den funktionaliteten kom till när vi i början när vi utvecklade appen mötte ett ganska stort motstånd för att det fanns en oro att den digitala lösningen skulle gynna lättare åkommor och tränga undan dem som behöver vården mer, säger Maria Ahlmark.

Även chattmöjligheter i appen är en funktion som hon hoppas ska komma ut brett när vården får mer andrum.

Maria Ahlmark pekar på att appen också har haft en effekt man kanske inte pratar så mycket om och som det är svårt att räkna på – nämligen att behålla kompetens i vården under pandemin.

När alla ska stanna hemma vid minsta symtom på förkylning så har appen gett möjlighet för en del att ändå kunnat träffa patienter eller utföra andra arbetsuppgifter hemifrån,

– Så även om vi fått skäll för fördröjningar i vissa skeden så är alla vi som arbetar med Alltid öppet väldigt stolta över den nytta vi bidragit med både för medarbetare och medborgare.

Artikeln publicerades 16 april 2021 men har uppdaterats.

Läs också: 40 000 användare blev 700 000 – så skalade Stockholmsvården upp digitala besök
It-stödet viktig länk i vårens massvaccinering – så förbereder sig regionerna