Öppna skolplattformen är ett alternativt gränssnitt till Stockholms stads egen skolplattform, som kritiserats för att vara för krånglig att använda. Öppna skolplattformen har tagits fram av ett antal utvecklare som också har egna barn i Stockholms skolor. Den nya appen har välkomnats av många föräldrar men stött på hårt motstånd från staden, som bland annat inte uppskattat att utvecklarna använder ett API i stadens plattform, som inte är öppet.

Utbildningsförvaltningen tillsatte nyligen en juridisk utredning för att utröna hur man ska gå vidare, och den är nu klar. Med resultatet att en polisanmälan nu ska lämnas in.

”Utredningen visar bland annat att det kan vara fråga om ett dataintrång enligt brottsbalken när Öppna skolplattformen eller andra leverantörer skapar egna app-produkter som behandlar personuppgifter från Stockholms stads system”, skriver utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

– Användardriven it-utveckling är intressant men behöver fungera parallellt med lagstiftning och ansvar för säkra personuppgifterDet är komplicerad juridik, det finns inga enkla svar och det är första gången vi som myndighet ställs inför denna situation. Våra jurister har detaljstuderat dessa frågor som ytterst handlar om säkerheten för barn och ungdomars namn, hemadresser och telefonnummer, säger utbildningsdirektör Lena Holmdahl i pressmeddelandet och fortsätter:

– Vi är en myndighet och gör allt vi kan för att vara säkra på att vi tar det ansvar för barn och ungdomars personuppgifter som vi är skyldiga att ta. Säkerhet måste gå före it-utveckling för oss som myndighet. Våra API:er är inte öppna och nu behöver vi vägledning av andra instanser i samhället för att komma vidare. Därför har vi gjort en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten och vi kommer även att göra en polisanmälan om misstänkt dataintrång.

Utvecklarna bakom Öppna skolplattformen skriver i en tråd på Twitter att de inte håller med om utredningens slutsatser och att rapporten är full av felaktigheter, men att de välkomnar polisens utredning:

”Vi välkomnar inte slöseri med polisens tid, men ser fram emot att få detta utrett av någon annan än av utbildningsförvaltningen själva”.