Vaccinationsvågen rullar nu med underbar kraft över Sverige och regionernas digitala verktyg får verkligen bekänna färg – i dag skriver vi om hur Region Stockholm förbereder sig för anstormningen när fas 4 drar i gång i mitten av maj.

De digitala bokningssystemen har också väckt en annan debatt, den om äldres tillgång till och användning av digital teknik. I flera regioner har det varit otydligt om det finns andra sätt att boka vaccination än med via en app och mobilt bank-id, vilket setts som en skymf mot äldre invånare.

Och ja, det är givetvis enormt viktigt att det finns alternativ till de digitala lösningarna, att det finns lättförståeliga instruktioner till de tjänster som erbjuds, och inte minst att kommunikationen anpassas även för de som inte har en digital vardag. Samtidigt är det något med tonen i debatten som stör – att gruppen ”våra äldre” pekas ut som helt digitalt illiterata. För det stämmer ju inte.

Absolut, stora grupper äldre har av förklarliga skäl inte tagit till sig eller har svårt att använda digital teknik. Men otroligt många äldre använder i dag mobiler och internet precis som alla andra, och inte minst under pandemin har användningen tagit stora steg.

Redan i juni konstaterade Göteborgs universitet i en studie att 54 procent av svenskarna födda 1930–1945 onlineshoppar minst en gång i månaden, upp från 21 procent före coronakrisen. I november hade 65 procent av alla i åldersgruppen 71–80 år mobilt bank-id, och nästan en tredjedel av 80-plussarna har det.

Jag säger inte att det är oproblematiskt att det finns digitala klyftor i samhället, dessa ska vi fortsätta jobba för att minska. Det är även självklart att användarnära it-lösningar måste utformas för att kunna användas av så många medborgare eller kunder som möjligt, och att det finns tydliga icke-digitala alternativ.

Men att dra alla ”våra äldre” över en kam är både felaktigt och faktiskt ganska nedlåtande.