USA:s försvarsdepartements forskningsavdelning, Darpa, har finansierat en ny sorts sensor som kan injiceras under huden för att övervaka om kroppen infekterats av covid-19, rapporterar Business Insider.

Sensorn, som utvecklas av Profusa, består av en liten stav på cirka 2,5 mm som förs in under huden. Den ska kunna upptäcka infektion en till två dagar innan symtom uppstår. Vid upptäckt börjar den avge ett ljus som kan uppfattas av en detektor. Den möjliga covid-19-infektionen behöver därefter bekräftas med ytterligare en identifieringsmetod.

USA:s försvarsdepartementet ska nu hålla på att undersöka huruvida sensorn skulla kunna ges till medlemmar i den amerikanska militären.

Sensorn är utvecklad med covid-19 i åtanke men kan tekniskt sett inte göra skillnad på covid-19 och andra sjukdomar. Det sensorn gör är att upptäcka förändringar i kroppens kemi som sedan kan undersökas. Staven som injiceras är ett passivt material och innehåller inte några elektroniska komponenter.

Läs också: Brittiska NHS smittspårnings-app blockeras av Apple och Google