Med det här partnerskapet ska fabriksprocesser optimeras och produktiviteten förbättras ute på industrigolvet, uppger företagen i ett pressmeddelande.

Siemens ska integrera Google Clouds moln- och AI-lösningar med sina egna automationslösningar, och detta ska sedan hjälpa tillverkande industri att skapa innovation i framtiden.

Företagen skriver i pressmeddelandet att även om data driver dagens industriprocesser så är det fortfarande många bolag som använder sig av äldre licensbaserad mjukvara för analys – något som är resurskrävande och kräver mycket manuellt arbete.

De skriver vidare att även om många företag rullat ut öar av AI-projekt så är det många som fortfarande har en bit kvar när det gäller att implementera AI i stor skala.

Nu ska de alltså kombinera Google Clouds molntjänster och AI- och maskininlärningsfunktioner med Siemens Digital Industries Factory Automation-portfölj, vilket ska möjliggöra att harmonisera data och köra AI- och maskininlärningsmodeller ovanpå dessa.