Google låter meddela att man tänker ändra reglerna för Project Zero, programmet som syftar till att få utvecklare att täppa till sårbarheter så snart som möjligt.

Den stora förändringen är att Google nu väljer att vänta ytterligare 30 dagar innan detaljer om sårbarheterna offentliggörs, detta i syfte att minska risken att hackare hinner utnyttja sårbarheterna innan användarna har uppdaterat sin mjukvara.

Precis som tidigare ges utvecklare 90 dagar på sig att åtgärda säkerhetsbristerna, så på den fronten sker inga ändringar.

På sikt är målet att utvecklarna bara ska få 60 dagar på sig, vilket innebär att Google kan börja dela med sig av informationen inom 90 dagar igen.