Invidem är ett bolag som ägs av Danske Bank, DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank och som jobbar med att tillhandahålla värdefull information om bankernas kunder, främst för att kunna motverka exempelvis penningtvätt och terrorismfinansiering.

Inom ramen för det nya femårsavtalet ska Iver bistå bolaget med tjänster inom devsecops, cybersäkerhet samt drift och förvaltning av Microsoft Azure samt privat molninfrastruktur. Bland de tjänster som ska ge hög informationssäkerhet finns Buildpipe och Release Management, Azure Cloud Operations, SOC, SIEM och EDR.

– Vi är förstås mycket glada för att få förtroendet att bli partner till Invidem. Vi har under många år arbetat med infrastruktur som kod och tagit fram flertalet tjänster som stöttar applikationsutvecklande verksamheter och hanterar såväl publika som privata molntjänster på ett säkert och effektivt sätt, säger Ivers vd Carl-Magnus Månsson om vad han ser som ett mycket prestigefullt uppdrag.

– Förtroendet att leverera dessa tjänster till en verksamhet som har så pass höga krav på informationssäkerhet, regulatorisk efterlevnad och samtidigt ett stort behov av moderna och effektiva verktyg i utvecklingsprocessen visar att vi har rätt kompetens och ett erbjudande i absolut framkant. Vi ser fram emot att göra Invidem till en nöjd och mångårig kund.