Nu har EU-kommissionen kommit med sina regler och åtgärder som syftar till att göra Europa till ”ett globalt centrum för tillförlitlig artificiell intelligens”.

Det handlar både om att sätta en rättslig ram för AI, att garantera säkerheten och de grundläggande rättigheterna för människor och företag, och samtidigt stärka AI-utrullningen, investeringarna och innovationen i hela EU, uppger kommissionen i ett pressmeddelande.

I slutänden handlar det om att människor ska kunna lita på det som AI kan erbjuda. För företag som bryter mot reglerna hotar böter med upp till 6 procent av omsättningen, enligt förslaget.

EU-kommissionär Margrethe Vestager säger i en kommentar:

– När det gäller artificiell intelligens är förtroende ett måste, inte bara något som det är trevligt att ha. Med dessa banbrytande regler tar EU ledningen i utvecklingen av nya globala normer för att säkerställa AI som vi kan lita på, säger Margrethe Vestager, som ansvarar för kommissionens område Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern.

– Genom standarder kan vi bana vägen för en etisk teknik globalt och samtidigt se till att EU behåller sin konkurrenskraft. Våra regler är framtidssäkrade och innovationsvänliga och kommer endast att ingripa när det är strikt nödvändigt – alltså när EU-medborgarnas säkerhet och grundläggande rättigheter hotas.

EU-kommissionen uppger att de nya reglerna börjar gälla direkt på samma sätt i alla EU-länder och att en riskbaserad metod används.

Här finns till exempel ”oacceptabel risk” – AI-system som anses utgöra ett hot mot människors säkerhet, försörjningsmöjligheter och rättigheter kommer att vara förbjudna.

Sedan finns AI-system med hög risk som kommer att omfattas av strikta skyldigheter innan de släpps ut på marknaden.

Därefter följer system med begränsad risk, som till exempel ska ha särskilda transparenskrav.

”Vid användning av sådana AI-system som chattbottar ska användarna vara medvetna om att de interagerar med en maskin så att de kan fatta ett välgrundat beslut om att fortsätta eller avsluta”.

Sedan kommer system med minimal risk. Lagstiftningsförslaget tillåter fri användning av sådana tillämpningar som AI-stödda videospel eller skräppostfilter. Den absoluta majoriteten av AI-systemen tillhör denna kategori, uppger EU-kommissionen.

För mer detaljer, se EU-kommissionens pressmeddelande här.