Hotet från ransomwareattacker har fått den amerikanska regeringen att sätta samman en arbetsgrupp bestående av FBI-agenter och åklagare från justitiedepartementet. Gruppen ska öka förmågan att möta attackerna – som senaste året kostat USA mer än någonsin – och åtala de ansvariga, rapporterar AP.

Utbildning, resurser och större fokus på underrättelsearbete kring ransomware är några ingredienser i satsningen men också bättre samarbete med den privata sektorn så att företag faktiskt rapporterar attacker till myndigheterna.

I ett dokument skriver biträdande justitieministern John Carlin att ransomeware kan ha förödande mänskliga och ekonomiska konsekvenser. ”När brottslingar riktar sig mot kritisk infrastruktur som sjukhus, verktyg och kommunala nätverk äventyrar deras verksamhet amerikanernas säkerhet och hälsa”, skriver han.

I flera av de mer uppmärksammade ransomwareattackerna har olika grupper pekats ut av amerikanska myndigjheter Två iranska medborgare har anklagats för attackerna mot städer som Atlanta, Newark och New Jersey och en nordkoreansk grupp har anklagats för att stå bakom ransomwarekampanjen Wannacry 2.0.

Och efter de sanktioner som infördes mot Ryssland förra veckan, bland annat för att landet ska ha blandat sig i det amerikanska presidentvalet, anklagas Ryssland nu också för att ha möjliggjort ransomwareattacker genom att ha tillåtit kriminella hackare att verka.