I dagarna lanserade president Joe Biden en 100-dagarsplan för att göra USA:s elnät säkrare, rapporterar CSO.

Planen innebär att det amerikanska energidepartementet, cybersäkerhetsmyndigheten Cisa och elindustrin tillsammans ska ta fram ”snabba, aggressiva åtgärder för att konfrontera cyberhot från motståndare som försöker kompromissa med kritiska system som är nödvändiga för USA:s nationella och ekonomiska säkerhet".

Fokuset ligger på sådant som att implementera teknik eller åtgärder som ökar förmågan att detektera och mildra angrepp och även den forensiska förmågan. Man ska också distribuera tekniker som möjliggör funktioner i nära realtid i det kritiska industriella styrsystemet och den operativa tekniken.

I samma veva så återinför Vita huset också ett förbud för elbranschen att köpa in viss elektrisk utrustning som anses vara högriskköp som president Trump införde men som upphävdes när Joe Biden tillträdde. Det handlar exempelvis om högspänningstransformatorer från Kina.

Enligt planen utgör den växande förekomsten av nödvändig elektrisk systemutrustning från Kina ett betydande hot ”eftersom kinesisk lag ger möjligheter för Kina att identifiera och utnyttja sårbarheter i kinesiskt tillverkad eller levererad utrustning som används i amerikansk kritik. infrastruktur som är beroende av dessa källor.”