Det Uppsalabaserade hälsoföretaget Kontigo Care har valt att flytta sin e-hälsolösning Previct till Bineros publika molntjänst. I ungefär hälften av Sveriges kommuner använder socialtjänsterna den AI-baserade plattformen Previct som ett komplement till sina befintliga beroendebehandlingar. På Kontigo Care har man sett en ökad efterfrågan på att kunna säkra lagring av personuppgifter i enlighet med GDPR, vilket är en av de faktorer Binero tryckt mest på när de valt att satsa på en svensk publik molntjänst.

– Det senaste årets debatt kring Cloud Act har tydligt visat den offentliga myndighetsmarknadens oro kring GDPR-efterlevnad och datasäkerhet. När sedan Schrems II-domen kom i juli 2020 märkte vi att det blev allt svårare att sluta avtal med nya kunder. De var fortfarande lika intresserade av våra tjänster, men affärsdialogerna stannade av i slutskedet när juristerna skulle granska avtalen. Pågående upphandlingar pausades. Det fanns tydliga frågetecken kring regelefterlevnaden i vår Microsoft Azure-baserade AI-plattform, säger Ulf Kindefält, vd på Kontigo Care.

En EU-kompatibel molnplattform var ett viktigt kriterium, men bytet till en lokal molninfrastruktur gav, enligt Kontigo Cares mjukvaruchef Andreas Zetterström, fler fördelar.

– Binero ger oss en EU-kompatibel Openstack-baserad molnplattform. Det innebär att vi inte längre är bundna till någon leverantörsspecifik teknologi utan får mer flexibilitet. Dessutom är prestandan i Bineros molntjänst fantastisk. Nu har vi en molntjänst som är 30 procent snabbare, till 25-30 procent lägre kostnad, säger han.

Enligt Charlotte Darth, vd på Binero Group, har bolaget sett en ökad efterfrågan på sin svenska molnplattform från ett flertal branscher, och då inte minst från bolag som levererar till offentlig sektor.

– Kontigo Care är ett bolag i snabb tillväxt med kvalificerade behov. Samarbetet med Binero gör att de nu kan lägga fokus på att utveckla sin AI-plattform och expandera sin verksamhet geografiskt, medan Binero tar hand om molninfrastrukturen och säkerställer regelefterlevnad. Vi är stolta över det nära samarbetet med teamet på Kontigo Care och ser fram emot att hjälpa dem fortsätta växa både i Sverige och på den europeiska marknaden, säger hon.