Slashdata har nu släppt sin nya halvårsrapport, State of the Developer Nation. En återkommande undersökning baserad på svar från 19 000 mjukvaruutvecklare och de senaste forskningssiffrorna.

Rapporten uppskattar att antalet mjukvaruutvecklare i världen ökat med omkring 14 procent senaste perioden. Från 21,3 miljoner i oktober 2020 till 24,3 miljoner idag. Något som först uppmärksammades av The Register.

Värt att nämna är att undersökningen klassar ”mjukvaruutvecklare” som personer som är involverade i ”substantiella kodningsprojekt”.

Enligt rapporten tros den stora ökningen dels bero på en uppsnabbad trendutveckling till följd av coronapandemin.

Enligt Slashdatas rapport finns det idag 13,8 miljoner Javascript-utvecklare, 10,1 miljoner Python-utvecklare, 9,4 Java-utvecklare och 7,3 C/C++-utvecklare. Detta innebär att över hälften av dagens aktiva utvecklare delvis använder Javascript i någon mån. 

Läs också: Google lanserar plattform för no code-utveckling