Ransomwareattacker där de angripna pressas att betala lösen för att få sina system upplåsta tar allt mer resurser. Under ett år mer än dubblades kostnaderna i världen enligt rapporten The State of Ransomware 2021 från säkerhetsföretaget Sophos. Medelkostnaden har stigit från drygt 761 000 dollar 2020 till 1,85 miljoner dollar 2021.

Dessutom innehåller rapporten nedslående uppgifter om hur mycket de drabbade organisationerna lyckas rädda efter en attack – bara 8 procent lyckades få tillbaka alla sina data och 29 procent räddade bara hälften av sina data, skriver Darkreading.

Men i Sverige går utvecklingen åt motsatt håll enligt Sophos. Rapporten visar att svenska företag i genomsnitt betalar 12,5 miljoner för att hantera ett angrepp i år jämfört med 26 miljoner kronor i snitt förra året. Då hamnade vi i topp som det land som betalade mest.

Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos, säger i en kommentar att en av förklaringarna sannolikt är att fler svenska företag lärt sig hur de måste tackla frågan.

– Att betala är inte hållbart och garanterar inte på något vis att företaget får tillbaka sin data. Med tanke på att mindre än en tiondel av de drabbade får tillbaka all data efter att ha betalat lösen är det i allmänhet en riktigt dålig affär att gå cyberkriminella till mötes.

Men det är inte bara kostnaderna som sjunker i Sverige – färre företag drabbas också. Från 60 procent drabbade till 47 procent enligt rapporten. Det är dock fortfarande högre än genomsnittet i världen som ligger på 37 procent.

Rapporten bygger på svar från 5 400 it-ansvariga i trettio länder och för Sveriges del var 100 it-ansvariga med. De kostnader man tittat på är förutom lösesumman också driftstörningar, merarbete, förlorade affärsmöjligheter och ökade verksamhetskostnader.