Under de senaste åren har vi sett flera exempel på fejkade bilder och videoklipp som skapats med hjälp av artificiell intelligens, något som brukar kallas för deepfake.

Nu varnar geografiprofessorn Bo Zhao från University of Washington i en ny uppsats med titeln Deep fake geography? When geospatial data encounter Artificial Intelligence för att AI även kan användas för att skapa fejkade satellitbilder, något som i värsta fall kan leda till att krig bryter ut.

Bo Zhao och hans kollegor har i en rad försök visat hur enkelt det är att skapa trovärdiga satellitbilder genom att använda sig av artificiell intelligens. Dessa bilder skulle inte bara kunna användas i propagandasyfte utan även för att så tvivel om äkta satellitbilder. Till exempel skulle Kina kunna hävda att bilderna som visar lägren där uigurer hålls internerade är fejkade, rapporterar The Verge.

I dagsläget går det lyckligtvis att kontrollera om bilder och klipp är äkta eller falska, men i takt med att AI tar nya steg framåt krävs uppdaterade verktyg för att kunna avgöra vad som är vad.