The Institute for Security and Technology (IST) har skapat en ny koalition bestående av ett sextiotal företag, myndigheter och institutioner som ska se till att få bukt med gisslanprogram på sikt, rapporterar Threatpost.

I den nya koalitionen ingår bland annat det amerikanska justitiedepartementet, Europol, Amazon, Cisco och Microsoft. Tillsammans har de tagit fram ett ramverk på 81 sidor med en lång rad förslag på hur man ska göra det svårare för gängen som tjänar stora summor på den kriminella verksamheten.

Bland förslagen finns åtgärder som ska göra det svårare att tvätta pengarna via kryptobörser och liknande. Dessutom ska själva infrastrukturen störas, till exempel genom att marknadsplatser på den mörka webben släcks ner.

Ett annat intressant förslag är att företag ska bli skyldiga att rapportera in alla fall av utpressningsförsök. I dagsläget väljer 52 procent av de drabbade företagen att betala lösensummorna, detta trots att det i en tredjedel av fallen innebär att man inte får tillbaka sina filer i slutändan.