Cyberkriminella har blivit allt mer aktiva när det gäller att dela, utveckla och sprida deepfake-tekinik för att komma förbi biometriskt säkerhetsskydd och för att använda den här AI-baserade tekniken i brottslighet som utpressning, identitetsstöld och så vidare. Detta enligt en ny rapport från cybersäkerhetsbolaget Recorded Future som Threatpost tagit del av.

”Inom de närmaste åren så kommer både kriminella och statliga aktörer som är involverade i desinformation- och påverkanskampanjer att dras mot deepfake, då mediekonsumtionen på nätet förskjuts mer till ’att se är att tro’ och då en del av online-communityn fortsätter vara mottaglig för falsk eller vilseledande information”, enligt rapporten från Recorded Future.

Diskussionerna mellan hotaktörer om Deepfake-produkter och tekniker sker till största delen på engelsk- och ryskspråkiga kriminella forum, men har också observerats på turkiska, spanska, kinesiskspråkiga forum.

Mycket av diskussionerna är inriktade på hur man går till väga för att använda sig av tekniken i praktiken, enligt rapporten från Recorded Future.