Personer med demens kan utgöra en fara i trafiken, något som gör det viktigt att upptäcka symptomen så tidigt som möjligt.

Nu har ett antal amerikanska forskare publicerat resultaten från LongROAD (The Longitudinal Research on Aging Drivers), en studie som undersökt 3 000 äldre förare under fyra års tid.

Studien visar att man med hjälp av maskininlärning och algoritmer kan se tecken på demens eller lindrig kognitiv störning (MCI) i ett relativt tidigt skede, rapporterar New Atlas.

Om man enbart utgår från hur förarna beter sig i trafiken är träffsäkerheten 66 procent, men om man dessutom tar hänsyn till faktorer som ålder, kön, etnicitet och utbildningsnivå ökar träffsäkerheten till 88 procent.

Möjligtvis kan det i framtiden bli så att bilarna utrustas med mjukvara som analyserar hur vi kör och om det finns tecken på kognitiva störningar kan det vara läge att boka en tid hos doktorn för en undersökning.