En ny undersökning genomförd av Oxford Internet Institute har tittat på hur tv-tittande, sociala medier och teknikanvändning hör samman med depressiva känslor, självmordstankar och beteendeproblem. Undersökningen visar på att det finns liten till ingen koppling, rapporterar BBC.

I studien har deltagare i USA och Storbritannien fått utvärdera sin egna känslor utifrån en uppsättning frågor där svaren existerar på en skala. De frågades också om hur mycket tid de la på sociala medier eller teknikvändning men inte hur de spenderade den tiden.

Forskarna kunde se att kopplingen mellan depression, tv-tittande och sociala medier-användning minskade något mellan 1991 och 2019, medan kopplingen mellan emotionella problem och sociala medier-användning ökade något.

"Vi kunde inte se någon skillnad gällande sociala mediers påverkan på mental hälsa under 2010 till 2019", säger studiens författare, professor Andrew Przbylski till BBC och fortsätter.

"Vi säger inte att färre glada människor använder mer sociala medier...Vi säger att kopplingen inte blir starkare."

Läs också: "Sluta generalisera om äldre it-användare"