Under 2020 växte intäkterna för halvledare globalt med 10,8 procent rapporterar analysföretaget IDC. I år väntas utvecklingen fortsätta och marknaden öka med ytterligare 12,5 procent och där pekar IDC på antagandet att molnteknik och efterfrågan på data och tjänster förblir oförändrade, rapporterar Cnet. 

Det starkaste segmentet för halvledare under 2020 var datorer med en tillväxt på 17,3 procent från 2019.

Bristen på halvledare har framföra allt drabbat fordonsindustrin där det varit svårt att få tag i vissa typer av halvledare och samma sak gäller för exempelvis vissa spelkonsoler.

IDC konstaterar dock att de investeringar i kapacitet som görs nu kommer att skapa en bättre fungerande marknad inom några år.

Sammantaget ser IDC en hausse på halvledarmarknaden.

– Marknaderna förblir snävt fokuserade på brist inom specifika sektorer i försörjningskedjan men det som är viktigare att betona är hur kritiska halvledare är för varje större systemkategori och innehållstillväxt och de förblir oförminskade, säger Mario Morales, programchef för halvledare på IDC.