Microsoft finansierade Dotnet Foundation har nu genomfört sin första utvecklarundersökning gällande vilka de populäraste programmeringsspråken, molnleverantörerna och Javascript-ramverken är bland utvecklarna, rapporterar Zdnet.

Det mest populära utecklarverktyget är Microsofts IDE Visual Studio som används av nära på 90 procent av de svarande. Därefter kommer Microsofts krossplattforms-kod-editor Visual Studio Code som används av 78 procent av de svarande. Github används av 50 procent.

Det populäraste programmeringsspråket är sedan Microsofts C# med 95 procent medan Javascript fick nöja sig med 55 procent och Microsofts Javascript superset, Typescript, 45 procent. Python och Microsoft-backade F# användes av mindre än 20 procent av de svarande. Det språk som deltagare är mest sugna på att lära sig i framtiden är C# följt av Rust.

Den mest populära molntjänsten var Microsoft Azure med 70 procent medan 30 procent använder AWS och 14 procent använder Google Cloud Platform.

Undersökningen visar också att Microsofts Blazer-ramverk för att bygga mobilappar i C# och Dotnet nu fått bra fart.

”Blazor-adopteringen har kommit igång vilket är förståeligt eftersom det tillåtar Dotnet-utvecklare att stanna på Dotnet och använda C# istället för Javascript för att bygga webbanvändargränssnitt”, skriver Dotnet Foundation själva.

Värt att notera är att Blazor dock fortfarande är det näst populäraste Javascript-ramverket efter Google-backade Angular.

Dotnet Foundations undersökning sträckte sig mellan 1 november 2020 och 31 mars 2021. Resultatet är baserat på svar från 4509 deltagare.

Läs också: Facebook går med i Rust Foundation