Under det senaste året har lösensummorna vid gisslanattacker tredubblats, något som innebär att företag numera får betala motsvarande 2,5 miljoner kronor i snitt för att få tillbaka sina filer.

Trots att polisen har vädjat till företag att inte betala några pengar till hackarna har förfarandet fortsatt, detta eftersom försäkringsbolagen i många fall har valt att betala ut ersättning till de drabbade företagen.

Nu låter emellertid Axa meddela att man kommer sluta betala ut ersättning vid gisslanattacker och troligtvis är det bara en tidsfråga innan andra försäkringsbolag fattar liknande beslut.

– Det enda sättet att bryta den negativa spiralen är att strypa flödet av kontanter, säger säkerhetsföretaget Emsisofts analytiker Brett Callow i en kommentar till Euronews.