Det nya avtalet innefattar Göteborgs 146 grundskolor, som nu kommer att använda Axiells molnbaserade skolbibliotekssystem Welib. Målet med satsningen är att ge alla 44 000 elever tillgång till en mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet.

Bakgrunden till satsningen är den nya gemensamma grundskoleförvaltningen. I samband med att det gjordes konstaterades att de olika skolenheterna hade små lokala installationer av bibliotekssystem från olika leverantörer. Då föddes tanken på ett gemensamt skolbibliotekssystem. I Welib kan pedagoger, bibliotekarier och elever samverka digitalt och tanken är att det ska vara en digital samlingsplats för allt pedagogiskt material på skolan, som ska vara åtkomligt var man än är.

– En gemensam lösning på alla skolenheter kommer ge oss högre kvalitet och mer likvärdig skolbiblioteksverksamhet. Vi får bättre förutsättningar för att använda mer digitala tjänster och nyttja våra fysiska böcker på ett mer effektivt sätt, säger Per Wikström, chef för Avdelningen för kvalitet, samordning och utveckling inom Grundskoleförvaltningen i Göteborg

– Göteborg sällar sig den allt ökande skara kommuner som just nu ser över befintlig systemflora. Att Göteborg, efter en noggrann utvärderingsprocess, kommit fram till att det är Welib som bäst stödjer en likvärdig fördelning av digitala tjänster, är givetvis fantastiska nyheter för oss och det skall bli en ynnest att få möjligheten att utveckla tjänsten tillsammans med Göteborgs stad, säger Joachim Läckberg, Sverigechef Axiell, som är nöjd både privat, och med att nu ha fått in de tre svenska storstäderna som kunder.

– Detta innebär att Welib nu används av samtliga grundskolor i Sveriges tre största städer, något som ger oss en unik möjlighet att accelerera vår digitala skolsatsning. Som förälder till barn i en av Göteborgs fina grundskolor får jag också förmånen att följa utvecklingen på nära håll.