Under måndagen drog Microsoft i gång ett nytt öppen källkod-projekt som syftar till att få det populära Linuxverktyget Extended Berkeley Packet Filter (eBPF) att fungera med Windows.

Det främsta användningsområdet för eBPF är felsökning och systemanalyser, men det går även att använda verktyget i andra sammanhang.

Microsoft är noga med att påpeka att det inte är tal om någon förgrening (fork), det rör sig alltså om exakt samma version av eBPF som används i andra projekt. Den enda skillnaden är koden som får verktyget att bli kompatibelt med Windows.

Vill du veta mer om det nya projektet kan du surfa vidare till Microsoft Open Source Blog.